Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbsajten minun-kuvani.fi som upprätthålls av Näkövammaisten liitto rf. Sajten publicerades 13.11.2022. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Utvärdering av tillgängligheten

Webbsajtens tillgänglighet har utvärderats den 3.11.2022. Tillgängligheten har utvärderats internt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbsajten uppfyller till stora delar kriterierna för nivå AA i WCAG 2.1. På sajten förekommer tre fel som vi försöker korrigera så snabbt som möjligt.

Icke-tillgängligt innehåll:

  1. Då man startar videon med tangentbordskommando flyttas tangentbordsfokuset felaktigt bort från spela/pausa -knappen till elementet som kommer efter videon. Det sker på undersidan Berättelser: (WCAG 2.1 punkt 3.2.2 ”Vid inmatning”)
  2. I videorna finns textinnehåll som inte läses upp: På undersidan Berättelser finns videor man kan spela upp. I slutet av videorna finns en textplansch där det står: Hur beskriver du dig själv? Efter det visas kampanjens namn Minun kuvani – Min bild. Dessa texter läses inte upp. (WCAG 2.1 punkt 1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)
  3. En del av länkarna har felaktigt markerats som knappar: En del av länkarna som leder till andra sidor har markerats med attributet role=”button”. Detta attribut ska tas bort. WCAG 2.1 punkt 3.2.4 Konsekvent identifiering

Respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på sajtens tillgänglighet till Näkövammaisten liitto som upprätthåller sajten, gärna via e-post till satu.juoperi@nkl.fi eller via ett webbformulär: https://forms.office.com/r/JRWbiyZgdq

Du kan också kontakta Satu Jouperi per telefon: 09 3960 4622.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten: Ge i första hand feedback till oss som upprätthåller sajten. Vi svarar inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret du får eller om du inte får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionsförvaltningsverkets webbsajt kan du läsa hur du ska gå till väga och hur ditt ärende handhas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
saavutettavuus@avi.fi 
Telefonnummer till växeln 0295 016 000